Pengeluaran Haji Melalui KWSP (EPF)

  • Kerajaan melalui pembentangan Bajet 2013 pada 28 September 2012 telah memperkenalkan inisiatif Pengeluaran Haji kepada ahli KWSP untuk membuat pengeluaran simpanan dari Akaun 2 untuk menunaikan ibadah Haji.
  • Pengeluaran Haji bertujuan menampung perbelanjaan asas mengerjakan Haji dan bukan keseluruhan kos perbelanjaan Haji. Rasionalnya,untuk memastikan pengeluaran yang dibuat tidak menjejaskan simpanan persaraan ahli.
  • Rujuk laman web KWSP untuk maklumat lanjut & terkini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *